Εισιτήρια από Κέρκυρα προς Παξούς

  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΔΑ  – ΖΑΝΑΝΤΟΥ    08/06/2015 – 20/09/2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
PAXOS-CORFU 07.00ΗPAXOS-CORFU 07.45ΗCORFU-PAXOS 09.30Η
CORFU-PAXOS 08.15ΗCORFU-PAXOS 14.30
HPAXOS-CORFU 17.30Η
PAXOS-CORFU 09.15ΖPAXOS-CORFU 16.15Η
PAXOS-CORFU 11,30
Η  
CORFU-PAXOS 13.45Η  
CORFU-PAXOS 15.30
Z    
PAXOS-CORFU 15.30H    
CORFU-PAXOS 17.30Η    
PAXOS-CORFU 19.00Ζ    
      
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
CORFU-PAXOS 06.30ΗCORFU-PAXOS 06.30ΗCORFU-PAXOS 08.45Η
PAXOS-CORFU 07.45ΗPAXOS-CORFU 07.45
HPAXOS-CORFU 10.00
H
CORFU-PAXOS 14.30
HCORFU-PAXOS 14.45ΗCORFU-PAXOS 14.30Η
PAXOS-CORFU 16.15ΗPAXOS-CORFU 16.15ΗPAXOS-CORFU 18.00Η
   
ΚΥΡΙΑΚΗ
 
CORFU-PAXOS 08.00H
PAXOS-CORFU 09.30Η
CORFU-PAXOS 14.30H
PAXOS-CORFU 17.30Η
CORFU-PAXOS 18.45Η
 
 
Paxos Office : TEL(+30) 2662 0 32114 ,(+30)  2665 0  93054Email  :zefitrv@otenet.gr