Εισιτήρια από Κέρκυρα προς Παξούς

  ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΔΑ  – ΖΑΝΑΝΤΟΥ    08/06/2015 – 20/09/2015
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
PAXOS-CORFU 07.00 Η PAXOS-CORFU 07.45 Η CORFU-PAXOS 09.30 Η
CORFU-PAXOS 08.15 Η CORFU-PAXOS 14.30
H PAXOS-CORFU 17.30 Η
PAXOS-CORFU 09.15 Ζ PAXOS-CORFU 16.15 Η
PAXOS-CORFU 11,30
Η    
CORFU-PAXOS 13.45 Η    
CORFU-PAXOS 15.30
Z        
PAXOS-CORFU 15.30 H        
CORFU-PAXOS 17.30 Η        
PAXOS-CORFU 19.00 Ζ        
           
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
CORFU-PAXOS 06.30 Η CORFU-PAXOS 06.30 Η CORFU-PAXOS 08.45 Η
PAXOS-CORFU 07.45 Η PAXOS-CORFU 07.45
H PAXOS-CORFU 10.00
H
CORFU-PAXOS 14.30
H CORFU-PAXOS 14.45 Η CORFU-PAXOS 14.30 Η
PAXOS-CORFU 16.15 Η PAXOS-CORFU 16.15 Η PAXOS-CORFU 18.00 Η
     
ΚΥΡΙΑΚΗ
 
CORFU-PAXOS 08.00 H
PAXOS-CORFU 09.30 Η
CORFU-PAXOS 14.30 H
PAXOS-CORFU 17.30 Η
CORFU-PAXOS 18.45 Η
 
 
Paxos Office : TEL(+30) 2662 0 32114 ,(+30)  2665 0  93054Email  :[email protected]